Förmånsvärde
Förmånsvärde

Om du använder någon av ditt företags tillgångar privat, så måste du betala ett förmånsvärde för det och ditt företag måste betala sociala avgifter på samma förmånsvärde. Normalt sett, så är förmånsvärdet lika mycket som marknadsvärdet på det du utnyttjar.

Exempelvis om en vecka i företagets fjällstuga kostar 3.000 kronor att hyra en vecka och du lånar den gratis samma vecka, så ska förmånsvärdet vara 3.000 kronor. Det innebär att du ska höja din inkomst med 3.000 kronor och företaget ska betala sociala avgifter på beloppet.

Förmånsvärde på bilar, så kallad bilförmån, är ett specialfall. Där sätter skatteverket själva ett förmånsvärde på varje bilmodell. Du hittar dem på skatteverkets hemsida.

Nyhetsbrev om Avdrag
I nyhetsbrevet Dina Avdrag hittar du allt du behöver

veta om avdrag när du har ett eget företag. Fyll i din
e-postadress och prova 5 nummer gratis
 

 

Ange din e-postadress: